Tuesday, 14 June 2011

விக்ரமாதித்தன் கதைகள்

உங்களில் பலர் சிறிய வயதில் விக்ரமாதித்தன்  கதைகளை படித்திருக்கக்கூடும், அந்த கதைகளை தற்போது PDF வடிவில் இங்கே கொடுத்திருக்கிறேன், இதில் முழுக்கதையும் உள்ளது.


விக்ரமாதித்தன் கதைகளின் பொருளடக்கம்

கதையின் ஆசிரியர்: அரு. ராமநாதன்
                            

3 comments: